Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Artlingua Translation API

Zabezpečený přenos dokumentů přímo z informačního systému klienta

Artlingua umožňuje svým klientům překlad důvěrných dokumentů tak, aby byla jejich důvěrnost po celou dobu zpracování zachována. Kromě odpovídajícího smluvního zajištění s dodavateli k tomu používá technické řešení, které umožňuje přenášet libovolné dokumenty zabezpečenou cestou, a to jak mezi klientem a agenturou, tak po celé cestě procesu zpracování dokumentu (k překladateli, korektorovi, atd.).

Zabezpečený přenos dat od klienta k agentuře a od agentury ke klientovi je možný dvěma způsoby:

  • prostřednictvím WWW rozhraní "Klientského centra" na adrese www.artlingua.cz/zakaznik
  • prostřednictvím webové služby s REST rozhraním - "Translation API"

Obě možnosti jsou dostupné pouze přes HTTPS protokol a dostatečně zabezpečené. Klientské centrum mohou využívat přímo koncoví uživatelé, klienti Artlinguy, webová služba je určena pro automatizované využití prostřednictvím software.

Translation API je možné využít pro předávání dokumentů k překladu přímo z vlastního informačního systému klienta. Všechny informace nutné pro úpravu vlastního software klienta lze najít na této stránce.

Ke stažení je zde dokumentace rozhraní a dvě ukázkové implementace - v jazyce PHP (ukázková WWW aplikace) a jazyce C# (ukázková desktopová aplikace). Pro nasimulování požadavků na API služí testovací formulář.

V případě, že chcete do svého software implementovat připojení k Translation API společnosti Artlingua, tak nás prosím kontaktujte, rádi s Vámi zkonzultujeme konkrétní způsob využití a poskytneme podporu pro implementaci.

Translation API je využíváno například pro snadné zadávání překladů z informačního systému pro advokáty Praetor.