Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Tlumočení

Konsekutivní, simultánní a soudní tlumočení

V poskytování tlumočnických služeb má Artlingua mnoholetou zkušenost. Díky své profesionalitě byla Artlingua vybrána jako výhradní poskytovatel tlumočnických služeb během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009.

Často kladené otázky
Všeobecné obchodní podmínky
Jazyky

Společnost Artlingua zajišťuje všechny typy tlumočení, a to konsekutivní, simultánní i soudní.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení – konferenční (kabinové), současné - se využívá především pro tlumočení seminářů, konferencí a sympózií. Při konferenčním simultánním tlumočení sedí tlumočník v tlumočnické kabině a jeho projev je přenášen pomocí tlumočnické techniky.

Simultánní tlumočení – šušotáž

Při simultánním tlumočení šušotáží není zapotřebí tlumočnické techniky, tlumočník hovoří přímo do ucha klienta. Toto tlumočení je vhodné pro pracovní schůzky, obchodní jednání či slavnostní večeře. Při tomto druhu tlumočení lze použít i lehké bezdrátové tlumočnické zařízení, tzv. bezdrátovou šeptákovou soupravu, kdy tlumočník používá mikrofon a posluchač sluchátka.

Konsekutivní tlumočení (tlumočení následné)

Konsekutivní tlumočení se užívá při obchodních jednáních, pracovních schůzkách, prezentacích či úvodních proslovech. Při konsekutivním tlumočení není zapotřebí tlumočnické techniky.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení jsou oprávněni poskytovat pouze soudní tlumočníci. Soudní tlumočení se používá pro účely orgánů činných v řízení (soudu, policie apod.) či při tlumočení svatebních obřadů.

Další služby

Zajišťujeme také služby hostesek a zapisovatelů pro zajištění průběhu kongresů a konferencí.

Jazyk

Datum konání

Další informace
Jméno, společnost

Kontakt (mail, telefon)Podrobný poptávkový formulář ...