Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Tlumočení

Základní pojmy z oblasti tlumočení

Často kladené otázky ohledně tlumočení a podmínky spolupráce

Objednávka tlumočení

Tlumočení můžete objednat telefonicky, e-mailem, nebo osobně u nás v kanceláři. Kalkulaci na tlumočnické služby vám připravíme předem.

Kalkulace tlumočnických služeb

Tlumočení kalkulujeme podle počtu odtlumočených hodin. Základní jednotku pro stanovení ceny za tlumočnické služby je půlden (do 4 hodin tlumočení) nebo celý den (do 8 hodin tlumočení). Když tlumočení přesáhne 8 hodin kalkulujeme přesčasové hodiny, vycházející z denní sazby.

Platby za tlumočnické služby

Na každou zakázku vždy vystavíme fakturu, kterou pak lze zaplatit bankovním převodem na účet, nebo hotově u nás v kanceláři.

Simultánní tlumočení – konferenční (kabinové)

Při simultánním tlumočení hovoří tlumočník téměř současně s mluveným projevem řečníka s minimální časovou ztrátou. Simultánní tlumočení se využívá především pro tlumočení seminářů, konferencí a sympózií. Při konferenčním simultánním tlumočení sedí tlumočník v tlumočnické kabině. Jeho tlumočený projev je účastníkům přenášen pomocí tlumočnické techniky. Při tomto druhu tlumočení je vždy zapotřebí dvou tlumočníků pro každou jazykovou kombinaci.

Simultánní tlumočení – šušotáž

Při simultánním tlumočení šušotáží tlumočník také hovoří téměř současně s mluveným projevem řečníka, ale bez pomoci tlumočnické techniky a přímo do ucha klienta. Toto tlumočení je vhodné na pracovní schůzky, obchodní jednání či slavnostní večeře. Při tomto druhu tlumočení lze použít i lehké bezdrátové tlumočnické zařízení, tzv. bezdrátovou šeptákovou soupravu, kdy tlumočník používá mikrofon a posluchač sluchátka. Tlumočník tak nemusí stát v bezprostřední blízkosti posluchače a může tlumočit pro větší počet posluchačů.

Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení se tlumočí jednotlivé myšlenkové úseky řečníka. Tlumočník vyčká, až se řečník odmlčí a poskytne mu tak prostor k tlumočení části projevu. Konsekutivní tlumočení se užívá při obchodních jednáních, pracovních schůzkách, prezentacích, či úvodních proslovech. Při konsekutivním tlumočení není zapotřebí tlumočnické techniky.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení jsou oprávněni poskytovat pouze soudní tlumočníci. Soudní tlumočník kulatým razítkem stvrzuje správnost tlumočnického záznamu. Soudní tlumočení se používá pro účely orgánů činných v řízení (soudu, policie apod.) či při tlumočení svatebních obřadů.

Informace, které potřebujeme pro sestavení kalkulace tlumočnických služeb

Pro přípravu kalkulace na simultánní tlumočení s technikou potřebujeme vědět, jaké jazykové kombinace se budou tlumočit, počet účastníků akce, místo konání akce, dobu trvání.

Stornopodmínky

Při stornování objednávky tlumočnických služeb v den zahájení akce nebo během akce objednavatel uhradí dohodnutou cenu v plné výši.

Reklamace

Případnou reklamaci či nespokojenost s tlumočnickými službami nám, prosím, sdělte neprodleně, nejlépe v průběhu akce.