Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Důvěrnost zákaznických dat

Klademe maximální důraz na ochranu klientských informací

Našim klientům nabízíme kompletní ochranu a důvěrnost dokumentů předaných k překladu, bez jakýchkoliv technických nebo právních kompromisů.

Překladatelé jsou právně zavázáni

Se všemi překladateli, kteří překládají důvěrné dokumenty, máme uzavřené smlouvy o ochraně informací. Interní zaměstnanci mají odpovídající ustanovení v pracovní smlouvě.

Bezpečné přenosy dat

Důvěrné informace nikdy nezasíláme e-mailem, k přenosu dat od klienta, mezi agenturou a překladatelem i zpět klientovi používáme zabezpečené spojení pomocí šifrovaného internetového protokolu HTTPS.
Datová úložiště třetích stran (Ulož.to, Dropbox, apod.) není třeba zmiňovat, je naprosto samozřejmé, že využití takových služeb je zcela neakceptovatelné pro předávání jakýchkoliv dat mezi klientem a překladatelem, nejen těch důvěrných.
Pro předávání dokumentů přímo z vlastního informačního systému zákazníka nabízíme možnost použití webové služby Translation API pro bezpečný přenos dokumentů k překladu.

Nakládání s dokumenty

Personál agentury i překladatelé jsou vyškoleni k práci s důvěrnými dokumenty. Data nejsou nikdy trvale ukládána na počítačích ani jiných záznamových médiích překladatelů.