Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

CAT nástroje

Software pro počítačem podporovaný překlad

  • Nepoužíváme strojový překlad.
  • Nepoužíváme cloudové služby.
  • Používáme moderní CAT software.

Artlingua používá nejmodernější CAT software pro zajištění terminologické konzistence textu a možnost souběžného překládání velkých dokumentů více překladateli.

MT - machine translation

Strojové překladače, jako je např. Google Translate, se snaží o plně automatizovaný překlad. Přestože jsou jejich výsledky zpravidla dostatečné pro základní orientaci v textu, nejsou nikdy dostatečně kvalitní pro komunikaci, publikaci nebo jakoukoliv jinou prezentaci překladu.

Bohužel stále rozšířenějším způsobem práce překladatelů je přeložení textu strojově a poté opravování chyb (tzv. PEMT - post edited machine translation). Výsledky nezávislých testů i vlastní zkoušky v naší agentuře ukazují, že výstupy člověkem opravovaného strojového překladu nejsou nikdy tak kvalitní, jako samostatný lidský překlad. Hlavním důvodem je, že překladatel přebírá některé formulace od stroje, a přestože jsou akceptovatelné, sám překladatel by je tak nenapsal. Tímto postupem nejvíce trpí jazyková vyváženost a konzistence výsledného textu.

Artlingua nikdy nepoužívá machine translation, ani ve variantě s dodatečnou opravou živým člověkem, protože tento postup neumožňuje poskytnout zákazníkovi maximální možnou kvalitu výstupního textu.

Navíc při jakémkoliv použití machine translation je nutné předat text k analýze a překladu třetí straně - provozovateli překladače (společnosti Google, Microsoft, apod.) Překladač každý takový text zpracuje a uloží do své databáze k dalšímu použití. Toto není v souladu s pravidly naší společnosti pro práci s klientskými daty a je to další důvod, proč strojové překladače nepoužíváme a nebudeme používat.

CAT nástroje

Naproti tomu softwarové nástroje pro počítačově podporovaný překlad (computer aided translation) usnadňují překladateli práci, ale samy za něj nic nepřekládají. Pro jednotlivá slova a části textu vyhledávají podobné části v tom, co překladatel už dříve přeložil, v tzv. překladové paměti. Všechny překladové paměti, které naši překladatelé využívají, vznikly prací kvalifikovaných překladatelů a patří naší agentuře.

CAT nástroje umožňují zajistit konzistentnost terminologie mezi více překládanými texty, a dokonce i při souběžném překladu jednoho textu více překladateli.

Artlingua používá pro překlady moderní CAT systém, protože díky němu můžeme klientům zaručit používání konzistentní terminologie ve všech dokumentech zákazníka a také kratší čas dodání hotových překladů.

Cloudové CAT nástroje

Moderním trendem je převádění služeb "do cloudu", tzn. na společnou softwarovou platformu, která je uživatelem nakupována jako služba, nikoliv jako produkt. V oblasti CAT nástrojů to znamená, že agentura nemusí kupovat licenci na CAT software, ale stačí jí si pouze zaplatit uživatelský přístup k serverům poskytovatele služby.

Tento přístup má zvláště pro menší agentury výhodu v tom, že ušetří jednorázovou investici do CAT nástroje a platí jen tolik služeb, kolik skutečně využijí. Nemusí se také starat o provoz samotného systému a spravovat si hardware a software.

Nevýhodou cloudových služeb je, že agentura tím ztrácí kontrolu nad umístěním klientských dat a při překladu je musí předat třetí straně (poskytovateli CAT služby), který k nim má neomezený přístup.
Z tohoto důvodu cloudové nástroje nevyužíváme - Artlingua všem klientům zaručuje, že k jejich důvěrným datům nemůže získat přístup nikdo neoprávněný.
více informací o zajištění důvěrnosti dokumentů zákazníků