Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

CAT nástroje

Software pro počítačem podporovaný překlad

  • Používáme moderní CAT software.

Artlingua používá nejmodernější CAT software pro zajištění terminologické konzistence textu a možnost souběžného překládání velkých dokumentů více překladateli.

CAT nástroje

Softwarové nástroje pro počítačově podporovaný překlad (computer aided translation) usnadňují překladateli práci, ale samy za něj nic nepřekládají. Pro jednotlivá slova a části textu vyhledávají podobné části v tom, co překladatel už dříve přeložil, v tzv. překladové paměti. Všechny překladové paměti, které naši překladatelé využívají, vznikly prací kvalifikovaných překladatelů a patří naší agentuře.

CAT nástroje umožňují zajistit konzistentnost terminologie mezi více překládanými texty, a dokonce i při souběžném překladu jednoho textu více překladateli.

Artlingua používá pro překlady moderní CAT systém, protože díky němu můžeme klientům zaručit používání konzistentní terminologie ve všech dokumentech zákazníka a také kratší čas dodání hotových překladů.