Artlingua - translation, interpreting, conference services

Informace pro akcionáře

Sdělení představenstva a další dokumenty určené akcionářům společnosti

1.8.2014 Na základě usnesení valné hromady společnosti výzývá představenstvo všechny akcionáře k výměně akcií. Lhůta k provedení výměny akcií je stanovena do 31.10.2014.

5.11.2014 Představenstvo vyzývá všechny akcionáře, kteří si ještě nevyměnili akcie, aby tak učinili v náhradní lhůtě stanovené do 30.4.2015.

18.5.2015 Řádná valná hromada společnosti se bude konat dne 22.6.2015 od 16:00 v sídle společnosti.

29.12.2015 Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat dne 1.2.2016 od 16:00 v sídle společnosti.

21.6.2022 Řádná valná hromada společnosti se bude konat dne 22.7.2022 od 9:00 na adrese Mánesova 917/28, 120 00 Praha 2 Vinohrady, v 5. patře.

Dokumenty 2017-2021: Dokumenty a sdělení najdete na dokumenty od roku 2017