Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Překlady

Běžné i úředně ověřené překlady v mnoha jazykových kombinacích

Společnost Artlingua zajišťuje překlady ze všech a do všech světových jazyků. Zajišťuje překlady technické, ekonomické i právní, stejně jako úředně ověřené překlady.

Často kladené otázky
Všeobecné obchodní podmínky
CAT software
Důvěrnost dat zákazníků
Jazyky

Překlady ze všech oborů

K hlavním oborům, které překládáme, patří právo, ekonomika, medicína a technické obory. Naši překladatelé mají nicméně zkušenost s texty nejrůznějšího zaměření, od kultury po informační technologie. Zajišťujeme překlady běžné i překlady se soudním ověřením.

Právní překlady

Díky dlouhodobé spolupráci s překladateli specializovanými na právní problematiku i s právníky, kteří pracují ve více jazycích a orientují se v zahraničních právních systémech, dokáže Artlingua nabídnout kvalitní a přesné překlady v oblasti práva. Pro advokáty nabízí možnost snadného zadávání dokumentů k překladu přímo v advokátním informačním systému.

Velké objemy kvalitně a rychle

Máme zkušenosti s rozsáhlými překladatelskými projekty a koordinací překladatelských týmů. U projektů, na nichž pracuje více překladatelů, používáme nástroje pro počítačem podporovaný překlad (CAT). Cílem používání tohoto softwaru je zajištění jednotné terminologie v celém dokumentu či projektu a přesnost prováděného překladu. Díky použití CAT softwaru lze kvalitně a rychle realizovat rozsáhlé zakázky, jejichž překlad by byl bez jeho využití časově podstatně náročnější.

Korektury

Provádíme korektury jazykové i odborné, u textů určených k publikaci zajišťujeme předtiskové korektury včetně grafické úpravy.

Další služby

 • Lektorské posudky k překladům
 • Přepisy textů z rukopisů nebo audio nahrávek
 • DTP služby
 • Copy writing (psaní textů)
 • Titulkování filmů
 • Dokument k překladu

  Cílový jazyk

  Jméno, společnost

  Kontakt (mail, telefon)  Podrobný poptávkový formulář ...