Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Formulář API

Testovací formulář - generuje formát dat potřebný pro API

Použití testovacího formuláře
Formulář obsahuje všechny použitelné datové položky pro zadání nového požadavku na překlad přes Simple API.

Checkbox "test" je zaškrtnut, takže se zadaná data nebudou zpracovávat, ale pouze se zkontrolují a vrátí se buď chybová hláška nebo testovací (falešná) odpověď serveru. Položku "test" je Možno použít i při testování implementace Simple API ve vlastním software, nejen přes tento formulář.

Referenční číslo je vlastní číslování na straně zákazníka. Nemusí být vůbec zadáno, ale pokud je, tak se referenční čísla nesmí opakovat.

Údaje o zákazníkovi mohou být vyplněny dvěma způsoby - buď jako přhlašovací údaje registrovaného uživatele, nebo bez registrace vyplněním údajů do jednotlivých položek. Při reálném použití stačí, aby požadavek obsahoval data pouze jednoho z těchto způsobů. Požadavek na registraci musí obsahovat jak údaje zákazníka, tak jméno a heslo.

Jazyky mohou být při zadání skutečného požadavku uvedeny libovolné (pomocí dvojpísmenného kódu ISO 639-1), ne pouze ty, které jsou na ukázku v testovacím formuláři.

Možnost přímé objednávky bez potvrzování cenové kalkulace by měla být implementována tak, aby ji uživatel mohl zvolit až po vyzkoušení a zaběhnutí spolupráce, tzn. neměla by být aktivní hned při prvních objednávkách. Tato možnost je dostupná jen při zadání přihlašovacích údajů.
Přímá objednávka (začít překládat ihned, bez zasílání cenové nabídky)

Referenční číslo


Soubory k překladu (jeden nebo více)
Zdrojový jazyk (ISO 639-1)

Cílový jazyk (ISO 639-1)


Překlad se soudním ověřením
Překlad s korekturou
Expresní překlad (při nezadání termínu)

Požadovaný termín předání překladu


Poznámka ke zpracování


Požadavek bez uvedení přihlašovacích údajů
Název společnosti klienta

IČO (mimo ČR - ID organizace)

Jméno a příjmení zadavatele

Kontaktní telefonní číslo

Kontaktní e-mailová adresa

Požadavek registrovaného uživatele
Zaregistrovat nového uživatele
Testovací požadavek (nebude zpracován, pouze zkontrolován)