Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Kvalita, spolehlivost.

Artlingua: tradice v překladech
a tlumočení od roku 1990.

Tlumočení

-

Pro mezinárodní konferenci nebo obchodní jednání Vám zajistíme tlumočníky, kteří Vám pomohou k úspěšnému průběhu Vaší akce.

Více informací o tlumočení.

Překlady

-

Zajišťujeme překlady do všech světových jazyků. Spolupracujeme s týmem zkušených překladatelů, korektorů, lingvistů a lektorů. Překládáme dokumenty ze všech oborů.

Více informací o překladech.

Kongresová technika

-

Nabízíme veškerou tlumočnickou a kongresovou techniku, kterou můžete pro úspěšný průběh konference potřebovat. Více informací o technice.

Novinky

Členství v Prague Convention Bureau

2014-01-06

Od 1.1.2014 je Artlingua členem Prague Convention Bureau, sdružení společností poskytujících služby související s pořádáním kongresů v Praze. ...

Spolupráce s překladatelskou a tlumočnickou obcí

2013-11-26

Přispěli jsme finanční částkou na výstavu Ztraceni v překladu? - Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963-2013), kterou pořádá Ústav translatologie FF UK v Praze.

Nové sídlo firmy

2013-06-25

Od 22. července nás najdete na nové adrese: Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 18600 Praha 8, kde budeme nadále vycházet vstříc Vašim potřebám v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb.

Objednávka

- Poptávka překladu...

- Poptávka tlumočení...

- Poptávka kongresu...

nebo nám zašlete poptávku e-mailem na adresu artlingua@artlingua.cz

Profesionální služby

U všech našich služeb dbáme na náležitý způsob provedení práce, její vysokou kvalitu, dodržování dohodnutých termínů a v neposlední řadě na povinnost zachování naprosté mlčenlivosti.

Bezchybně napsaný text či perfektně tlumočený projev působí profesionálně a významně pomáhá zvýšit Vaše hodnocení a prestiž ve společnosti.

Naši klienti